Landelijk onderzoek verbinding v-ggz en jeugdhulp

Problematiek binnen gezinnen hangt vaak sterk samen. Toch worden problemen nog vaak los van elkaar gezien, doordat zorg gericht is op individuen en beleid en financiering voor jeugd heel anders is georganiseerd dan voor volwassenen. Een belangrijk voorbeeld is de verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp.

In acht pilots wordt de komende jaren gewerkt aan het versterken van de verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp. De pilots zijn verspreid over het land en hebben uiteenlopende organisatievormen en werkwijzen.

Vanuit Bureau Anderzoek is Maarten projectleider van een actie-onderzoek naar deze acht pilots waarin de verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp wordt gemaakt in de praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Trimbos Instituut. Onderdelen zijn onder meer een n=1 studie (casusonderzoek), observaties van multidisciplinair overleggen en leersessies, waarin pilots gezamenlijk leren van elkaars resultaten.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer lopende projecten

Evaluatie Community Building Apeldoorn de Horsten

Gespreksmodel sociale basis

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de sociale basis

Impactanalyses wijkontwikkeling NPLV

Monitoring Gemengd wonen-projecten

Ontwikkeling Maatschappelijke Prijslijst

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn