Monitoring Gemengd wonen-projecten

Zorgorganisaties, gemeenten en woningcorporaties zoeken nieuwe manieren om mensen met een ondersteuningsvraag goed te huisvesten. Bijvoorbeeld via het concept van Gemengd wonen, waarbij deze bewoners, samen met gemotiveerde andere bewoners samen een community vormen. Voor de betrokken organisaties en hun professionals is dit een flinke verandering: anders werken, anders financieren. Een slimme, gecoördineerde monitoringsaanpak is dan van grote waarde. Om de uiteenlopende informatievragen goed te beantwoorden, maar ook om de belasting voor bewoners en professionals binnen de perken te houden.

Samen met Gemengd wonen-expert Maarten Davelaar begeleidt Jochum de opzet én uitvoering van de monitoring. Verschillende onderdelen worden door de betrokken organisaties bewust zelf uitgevoerd, als vorm van coproductief onderzoek.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer lopende projecten

Evaluatie Community Building Apeldoorn de Horsten

Gespreksmodel sociale basis

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de sociale basis

Impactanalyses wijkontwikkeling NPLV

Landelijk onderzoek verbinding v-ggz en jeugdhulp

Ontwikkeling Maatschappelijke Prijslijst

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn