Ontwikkeling Maatschappelijke Prijslijst

In het sociaal domein zijn inhoud, kwaliteit en kosten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch zijn de werelden van hulpverlening en financiën ver van elkaar verwijderd. Van professionals in de hulpverlening wordt vaak verwacht dat zij kosten meewegen in hun overwegingen en zich te ontwikkelen als een ‘kostenbewuste professional’.

Bureau Anderzoek ontwikkelt daarom de Maatschappelijke Prijslijst, in samenwerking met BMC en het Verwey Jonker-Instituut. De Maatschappelijke Prijslijst wordt een overzichtelijk en betrouwbaar overzicht van kosten in het gemeentelijk sociaal domein, op basis van gemiddelden en bandbreedtes van tarieven in Nederlandse gemeenten. Ook krijgen landelijke tarieven vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg een plaats. De eerste basisversie van de nieuwe Maatschappelijke Prijslijst is per juni 2024 beschikbaar.

Onderdeel van dit project is ook een oriënterend onderzoek naar zogenaamde gebeurtenisprijzen. Dit zijn kosten van bepaalde levensgebeurtenissen, die niet aan één productcode gekoppeld zijn. Een voorbeeld is het plegen van een delict, werkloos raken of de uithuisplaatsing van een kind.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer lopende projecten

Evaluatie Community Building Apeldoorn de Horsten

Gespreksmodel sociale basis

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de sociale basis

Impactanalyses wijkontwikkeling NPLV

Landelijk onderzoek verbinding v-ggz en jeugdhulp

Monitoring Gemengd wonen-projecten

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn