De teksten op deze website zijn met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Maar fouten zijn en blijven mogelijk. Wilt u het zeker weten? Neem dan contact met ons op.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Bureau Anderzoek BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Bureau Anderzoek BV of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bureau Anderzoek BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Bureau Anderzoek BV.

 

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.