Evaluatie Community Building Apeldoorn de Horsten

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor community building. De ABCD-benadering (Asset Based Community Development) is daarbij een werkwijze die omarmd wordt in tientallen gemeenten. Ook in Apeldoorn wordt gewerkt aan community building volgens ABCD in de buurt De Horsten.

Bureau Anderzoek voert een onderzoek uit naar de meerwaarde van deze aanpak in Apeldoorn de Horsten, samen met het Verwey-Jonker Instituut. In dit onderzoek wordt een combinatie van diverse methodes toegepast, waaronder observaties in de werkpraktijk van community builders en het Effectenplein.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer lopende projecten

Gespreksmodel sociale basis

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de sociale basis

Impactanalyses wijkontwikkeling NPLV

Landelijk onderzoek verbinding v-ggz en jeugdhulp

Monitoring Gemengd wonen-projecten

Ontwikkeling Maatschappelijke Prijslijst

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn