Gespreksmodel sociale basis

De term sociale basis komt steeds meer voor in gemeentelijke beleidsstukken en organisatievisies. Je kunt er ook niet tegen zijn: ‘sociaal’ en ‘basis’. De term wordt wel heel verschillend gebruikt. Het vormgeven van de praktijk in de sociale basis en de monitoring daarvan beginnen daarom bij een goede afbakening.

Het gespreksmodel sociale basis…

  • zorgt voor een goed, inhoudelijke gesprek over het een begrip;
  • levert een duidelijker beeld over wat het wel en wat niet is;
  • helpt bij het voorkomen van spraakverwarringen;
  • is een mooie gelegenheid om verschillende domeinen bij elkaar te brengen (sociaal, ruimte, sport, cultuur);
  • is een belangrijk stap voor monitoring en onderzoek.

 Meer weten? Download hier gratis het gespreksmodel, met instructie!

Andere bouwstenen

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.