MAtrix-methode dossieronderzoek

Tijdens zijn werkzaamheid bij het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde Maarten met collega-onderzoekers een werkwijze om op gestructureerde wijze dossiers te analyseren in zorgvraagstukken. Met de MAtrix-methode werken we van enorme hoeveelheden kwalitatieve data naar concrete conclusies over wat er speelt in de praktijk, waar het misgaat en wat er juist heel goed gaat. Tot nu toe is de MAtrix-methode vooral in de jeugdhulp ingezet, vaak samen met praktijkprofessionals.

De MAtrix-methodeā€¦

  • werkt van grote hoeveelheden kwalitatieve informatie (registraties) naar heldere conclusies;
  • maakt gebruik van informatie die al bestaat;
  • is voor professionals een leerzame manier om als co-onderzoeker te reflecteren op je eigen werk.

Meer weten? Neem contact op.

Andere bouwstenen

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.