Effectencalculator

De Effectencalculator is een instrument voor het evalueren van vernieuwende werkwijzen in zorg en ondersteuning. Met de Effectencalculator werken we vanuit verhalen van individuele inwoners en gezinnen, vanuit het perspectief van de inwoners zelf, het netwerk en professionele ondersteuners. Dit doen we met elkaar, aan tafel, rondom een interactief werkblad.

De Effectencalculator…

  • bouwt een analyse op vanuit echte casuïstiek;
  • maakt gebruik van dialoog tussen betrokkenen om effecten in beeld te brengen;
  • biedt ruimte voor leren en ontwikkelen;
  • zet aan tot ontwikkeling van een aanpak en is niet gericht op een oordeel;
  • bouwt ook een referentiesituatie op, om een nieuwe aanpak te vergelijken met een traditionele, ‘oude’ werkwijze;
  • maakt (indien gewenst) financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de inwoner/cliënt.

Meer weten? www.effectencalculator.nl

Andere bouwstenen

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.