Maatschappelijke prijslijst

De decentralisaties brachten veel verantwoordelijkheden naar gemeenten; ook wat betreft bekostiging. Een gevolg is ook dat informatie over prijzen diffuser en moeilijk vindbaar werd, met name voor professionals in de praktijk. Tegelijkertijd verwachten we wel dat professionals ook kostenbewust zijn. Met steun van het ministerie van VWS en de VNG ontwikkelen we de Maatschappelijke Prijslijst: een handzaam overzicht met de werkelijke kosten van zorg en ondersteuning in Nederland.

De Maatschappelijke Prijslijst…

  • geeft een eenvoudig overzicht van kosten in het sociaal domein;
  • is onmisbaar in de gereedschapskist van kostenbewuste professionals in de toegang;
  • laat ook de verschillen (bandbreedtes) zien in tarieven tussen gemeenten;
  • is een waardevol bron voor collega-onderzoekers en beleidsmakers die een financieel-maatschappelijke analyse opstellen.

Kijk op maatschappelijkeprijslijst.nl

Andere bouwstenen

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.