Ontwikkeling cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds de decentralisaties in 2015 voert elke gemeente jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaring van bewoners met ondersteuning vanuit de Wmo. Dat is een wettelijke verplichting en ging altijd aan de hand van 10 vaste vragen. Daardoor konden uitkomsten ook op landelijke niveau gebundeld worden.

Jochum ondersteunde een zoektocht van VNG, gemeenten en het ministerie van VWS om deze systematiek anders in te richten. Met meer vrijheid voor gemeenten (om bijvoorbeeld ook kwalitatieve onderzoeksmethoden te gebruiken) en tegelijkertijd op landelijk niveau overzicht te houden.

Vanuit verschillende interactieve, inhoudelijk stevig voorbereide bijeenkomsten, ontstond gaandeweg een nieuwe systematiek, waar de verschillende betrokkenen zich in konden vinden. Zijn kennis over mogelijkheden en beperkingen van uiteenlopende onderzoeksmethoden hielp daarbij. Ter afronding werd een handreiking voor onderzoekers en beleidsmedewerkers van gemeenten opgesteld.

Daarmee kregen gemeenten meer ruimte om hun ervaringsonderzoek zelf in te vullen. In een vervolgtraject vanuit Movisie in 2023 werden enkele gemeenten ondersteund in hun zoektocht om die vrijheid in te vullen met andere vormen van onderzoek. De bevindingen daarvan zijn in een vervolg-handreiking beschreven.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer afgeronde projecten

Cijfers en de sociale basis

De Waarde van Wij

Effectanalyse Sociaal renoveren

Ontwikkeling jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming ‘s-Hertogenbosch

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn