Ontwikkeling jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming ‘s-Hertogenbosch

Veel gemeenten hebben te maken met stijgende kosten in de jeugdhulp. Gelijktijdig bestaat er een steeds meer uitgesproken behoefte om jeugdigen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien. Ook de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft uitgesproken de mogelijkheden te creëren om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

In dit onderzoek werden meer dan honderd dossiers van jeugdigen grondig geanalyseerd, met de MAtrix-methode voor dossieronderzoek. Dit voerden we uit met professionals uit de jeugdhulp als co-onderzoekers. Ook vonden er interviews plaats met professionals en gezinnen waar een jeugdige in een verblijfsinstelling woont en/of een jeugdbeschermingsmaatregel heeft. Tot slot is een data-analyse uitgevoerd om te bepalen hoe de groep jeugdigen is samengesteld en hoe de situatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch verschilt van vergelijkbare gemeenten.

De resultaten laten zien dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch geen uitschieter is qua aantallen jeugdigen in verblijf en met jeugdbescherming. Toch zijn er diverse ontwikkelpunten meegegeven aan de gemeente, om het de instroom van jeugdigen in verblijf en jeugdbescherming te kunnen verlagen en de uitstroom te versnellen.

Maarten voerde deze opdracht uit vanuit en met collega’s van het Verwey-Jonker Instituut.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer afgeronde projecten

Cijfers en de sociale basis

De Waarde van Wij

Effectanalyse Sociaal renoveren

Ontwikkeling cliëntervaringsonderzoek Wmo

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn