De Waarde van Wij

In 2021 deden we onderzoek naar de effectiviteit van de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie WIJ Dordrecht. Met andere woorden: wat levert het vrijwilligerswerk van WIJ Dordrecht de samenleving op en wat zijn de effecten op deelnemers?

In dit casusonderzoek zijn zes verhalen rond deelnemers en vrijwilligers uitgediept. In de gesprekken is ingegaan op de maatschappelijke baten en (mogelijke) preventie van problematiek en zorg. Hierbij is gebruikgemaakt van het instrument Effectencalculator, een onderzoeksinstrument waarmee ervaringen van bewoners en financiƫle kosten en baten met elkaar in verband gebracht worden.

De aanpak blijkt veel op te leveren voor vrijwilligers en ouderen in de wijk. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat er maatschappelijke kosten voorkomen worden door de inzet van WIJ Dordrecht.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer afgeronde projecten

Cijfers en de sociale basis

Effectanalyse Sociaal renoveren

Ontwikkeling cliƫntervaringsonderzoek Wmo

Ontwikkeling jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming ‘s-Hertogenbosch

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn