Effectanalyse Sociaal renoveren

Bij de renovatie van een flatgebouw, kom je als woningcorporatie over de vloer bij de huurder. Dat moment kun je ook aangrijpen om op een andere manier ondersteuning voor de bewoner te organiseren, samen met de gemeente en lokale partners uit het sociaal domein. Vanuit die gedachte ontwikkelde woningcorporatie Portaal de aanpak Sociaal renoveren.

De aanpak werd al bij verschillende renovatieprojecten gebruikt. In verschillende sessies werden de ervaringen en de beelden van de betrokkenen bij elkaar gelegd. Zo werd de kern van de aanpak duidelijk en kon het beoogde effect scherper worden gedefinieerd. De Effectenarena bood daarvoor het ordenend kader. Daarbij werd duidelijk wat er mogelijk is om de aanpak verder te brengen en duurzaam te borgen, ook in samenwerking met partners.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer afgeronde projecten

Cijfers en de sociale basis

De Waarde van Wij

Ontwikkeling cliƫntervaringsonderzoek Wmo

Ontwikkeling jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming ‘s-Hertogenbosch

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn