Onderzoek kan en moet altijd zinvol zijn voor de maatschappij, daar ben ik van overtuigd. Ik vind dat ons onderzoek in het bijzonder moet bijdragen aan de positie van mensen in een kwetsbare positie.

De thema’s waarin ik mij verdiep zijn divers, maar ik richt mij momenteel vooral op vraagstukken rondom community building (gemeenschapsontwikkeling), jeugdhulp, mobiliteit, de sociale basis en het raakvlak tussen financiën en inhoud in het sociaal domein.

Ik zet vaak narratieve (verhalende) en dialogische werkwijzen in. Met andere woorden: ik breng mensen aan het vertellen en breng mensen met elkaar in gesprek. Waarom verhalen? Verhalen zijn een heel natuurlijke manier van communiceren delen en geven betrokkenen een stem; ook diegenen die niet vaak gehoord worden. Dialoog zie ik als een uitstekende manier om gezamenlijke kennis aan te boren en gelijktijdig onderling begrip en inzicht in elkaars perspectief te creëren. Uiteraard combineer ik dialogische en verhalende werkwijzen met meer traditionele onderzoeksmethoden.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van diverse instrumenten voor onderzoek in het maatschappelijk domein, waaronder de Effectencalculator, het Effectenplein, de Maatschappelijke Prijslijst, het Gespreksmodel Sociale basis en de MAtrixmethode voor dossieronderzoek.

Over mij
In 1988 werd ik geboren in het dorpje De Hoef en groeide op in Voorschoten en Renkum. Voordat ik voorgoed naar Nijmegen verhuisde, verbleef ik enige tijd in Centraal-Azië en West-Afrika. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de natuur en werk ik graag met mijn handen. En sinds eind 2022 ben ik vooral graag op pad met mijn zoontje Alexander.

Ik studeerde sociale geografie en planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde mijn master Urban and Regional Development aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ik Bureau Anderzoek oprichtte met Jochum Deuten, werkte ik bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2011-2017) en het Verwey-Jonker Instituut (2018-2024).

Publicaties

2024

Evaluatie Hendig – Peel en Maas
Lees meer

2023

Evaluatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Lees meer

Pilots integratie jeugdhulp en ggz voor volwassenen
Lees meer

Hoe verder met verblijf en jeugdbescherming? – ‘s-Hertogenbosch
Lees meer

Cijfers en de sociale basis
Lees meer

2022

Verkenning Maatschappelijke Prijslijst
Lees meer

Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams
Lees meer

Vrijwilligers: cruciale krachten in Overijssel
Lees meer

Maatschappelijke Impact Afwegen (MIA)
Lees meer

Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis
Lees meer

Monitor discriminatie bij woningverhuur 2022
Lees meer

Vangnet tussen wal en schip
Lees meer

2021

Samen sterker: de integrale aanpak van het HAB-team
Lees meer

Van beleid naar praktijk?
Lees meer

De waarde van WIJ
Lees meer

Pre-programma onderzoek sociaal domein gemeente Eindhoven
Lees meer

De mogelijkheden van maatwerk
Lees meer

Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg
Lees meer

Jeugdhulp in beweging
Lees meer

De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek
Lees meer

Goed geregeld?
Lees meer

Studerende Buren
Lees meer

Eigenwijs transformeren
Lees meer

2020

Evaluatie Veilig Verder
Lees meer

Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen
Lees meer

Een verkenning naar segmentatiemodellen gericht op voorkeuren in burgerschap en participatie
Lees meer

2019

Casusevaluatie – de Class, en evaluatie van de Class van de Edwin van der Sar Foundation
Lees meer

Evaluatie ruilwinkels Tilburg
Lees meer

Evaluatie Bijspringen & Versterken
Lees meer

Literatuurstudie Sociale Cohesie
Lees meer

Doet kunst goed?
Lees meer

Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch
Lees meer

2018

Werken met NAH
Lees meer

Brink, C. & Kwakernaak, M. (2018). Duurzaam betrokken: een evaluatie met de Effectencalculator van de duurzaamheid van de werkwijze met SoNeStra van de sociale wijkteams in Zutphen bij burgers en gezinnen met multiproblematiek. Nijmegen: HAN.

2017

Kwakernaak, M. & Deuten, J. (2017). Kwalitatieve evaluatie gebiedsteams Nijkerk. Een analyse van 15 verhalen van inwoners en 3 panelgesprekken rondom de ondersteuning vanuit de gebiedsteams. Nijmegen/Eindhoven: HAN/Jochum Deuten.

Kwakernaak, M. & Os, R. van, (2017). Op weg naar zelfstandigheid: een onderzoek naar zelfstandig leren reizen met de producten uit de reiskoffer. Nijmegen: HAN. In productie, verschijnt augustus 2017.

Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2017). Toegang onder de loep. Een evaluatie van de aanpak van Wmo-consulenten, Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Epe. Eindhoven/Nijmegen: Jochum Deuten Advies & Onderzoek/HAN.

 Kwakernaak, M. (2017). Present en oprecht betrokken: een evaluatie van de aanpak van Stichting Welzijn Lochem bij problematiek onder ouderen. Nijmegen: HAN.

Kwakernaak, M. (2017). Samen aanpakken. Een evaluatie van de werkwijze van Zutphense wijkteams bij zware multiproblematiek. Nijmegen: HAN.

 2016

Heessels, M., Kwakernaak, M., Van Biene, M. A.W. (2016). Participatief implementeren van sociale netwerk strategieën in Zutphen. In: N. de Groot, P. Vlaar (red.). Implementeren in het sociale domein. Utrecht: Movisie.

Kwakernaak, M., Deuten, J., Biene van M.A.W., Vos, W., Hamdi, A. (2016). De Effectencalculator. Evalueren Nieuwe Stijl. Utrecht: Movisie.

Kwakernaak, M. (2016). Voor iedereen een perspectief. Een evaluatie met de Effectencalculator van vier casussen waarin Woonbedrijf Ieder1 en Perspectief Zutphen samenwerken. Nijmegen: HAN.

Kwakernaak, M. (2016). Dorpen aan de Rivier. Een onderzoek rondom leven in het dorp, zorg, ondersteuning en ontmoeting in de dorpen Lith, Lithoijen, Oijen, Maren-Kessel, Teeffelen en ’t Wild. HAN: Nijmegen.

Hamdi, A., Doominguez Alvarez, L., Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2016). De winst van mogelijk maken. Ecorys: Rotterdam.

Visser, G. & Kwakernaak, M. (2016) De Kracht van Aandacht: een evaluatie van de aanpak van de sociale kernteams in Overbetuwe op basis van 12 individuele casussen. Nijmegen: HAN VDO/HAN SOCIAAL.

Kwakernaak, M. & Os, R. van (2016). Bereikbaar met de Bus: een onderzoek naar de ervaringen met het Breng Dal Vrij abonnement in Nijmegen. Nijmegen: HAN.

2015

Kwakernaak, M. & Visser, G. (2015). Evaluatie SoNeStra: een evaluatie met de Effectencalculator van de werkwijze SoNeStra door de sociale wijkteams in Zutphen. HAN: Nijmegen.

Kwakernaak, M. & Visser, G. (2015). Casusboek Welzijn Nieuwe Stijl. Verhalen van burgers en professionals. Nijmegen: HAN.

Kwakernaak, M. (2015). Samen uit de Spits. Een onderzoek naar vervoerskeuzes en -beperkingen in het traject Nijmegen-West – Heijendaal tijdens de ochtend- en avondspits. Nijmegen: HAN

Kwakernaak, M. & Heessels, M. (2015). Het Nieuwe Oud: een narratief onderzoek naar de verwachtingen en voorbereidingen rondom ouders worden in de gemeente Lingewaal van 55 tot 70 jaar. Nijmegen: HAN.

Kwakernaak, M. (2015). Werkboek Sociale Plattegrond. Nijmegen/Schijndel: HAN/Gemeente Schijndel.

Kwakernaak, M. (2015). Je woont hier niet zomaar. Een narratief onderzoek naar behoeften rondom zorg, ondersteuning en ontmoeting in Wageningen-Hoog en -Wageningen Zuidoost. Nijmegen: HAN.

Kwakernaak, M. & Deuten, J. (2015). Een eerste blik op de Toegang [in Tilburg] Kwalitatieve evaluatie fase 1. Eindhoven/Nijmegen: Jochum Deuten Advies & Onderzoek/HAN.

2014

Kwakernaak, M. & Biene, M.A.W. van (2014). Wageningen in Transitie. Een narratief onderzoek naar

de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie, zorg en ondersteuning van ouderen en hulpbehoevende inwoners van Wageningen. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kwakernaak., M., Veld, A. de, & Biene, M.A.W. van (2014). Ervaring met de Toegang: een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom toegang tot zorg en dienstverlening in Elst en Herveld-Andelst. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kwakernaak., M., Veld, A. de, & Biene, M.A.W. van (2014). Actief in Overbetuwe: Een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie in werk en betekenisvolle dagbesteding in de gemeente Overbetuwe. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kwakernaak, M., Visser, G. & Van Biene, M.A.W. (2014). De zorgzame wijk: Apeldoorn-Noordoost in transitie. Een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie, zorg en ondersteuning van ouderen en hulpbehoevende inwoners van Apeldoorn-Noordoost. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/HAN VDO.

Kwakernaak, M. & Visser, G. (2014). Evaluatierapport SoNeStra. Een evaluatie van SoNeStra/Sociale Wijkteams in Zutphen. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kwakernaak, M. & Visser, G. (2014). Oss kantelt! Een evaluatierapport over de effectiviteit en efficiëntie van gekantelde werkwijzen van de sociale teams in Oss. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2014). Effectanalyse TEAMs Tilburg. Evaluatie wijkteamaanpak. Nijmegen/Eindhoven: Jochum Deuten Advies en Onderzoek/HAN.

Jansen, E., & Kwakernaak, M. (2014). Verbindend sociaal werken in de netwerksamenleving. In: Thienpoint, K. (red.), Sociaal Werk verbind(t), Gent: Artevelde Hogeschool.

2013

Janssen, J. Kwakernaak, M. Visser, G., Biene, M.A.W. van, & Jansen, E. (2013). Samen op weg naar de Regelarme Wijk. Nijmegen/Alphen aan de Rijn: HAN/Anculare.

Jansen, E., Kwakernaak, M. & Veld, A. de, (2013). Zichtbaar schakelen in de wijk. Een verdiepend onderzoek. STMG Wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel. HAN: Nijmegen.

2012

Kwakernaak, M. (2012). Accessibility devices in the age of the elderly. Addressing the experiences of mobility scooter usage by senior citizens. Master thesis: ‘Urban and Regional Planning’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

2011

Kwakernaak, M. (2011). Brain drain boven Groningen? Een onderzoek naar verhuismotieven van hoogopgeleide jongeren in een krimpregio. Casus: COROP-regio Delfzijl en omgeving. Bachelor thesis – Sociale geografie en planologie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Bekijk voorbeelden in de praktijk.