Gespreksmodel sociale basis

De afgelopen jaren is het begrip sociale basis steeds meer terug te vinden in beleidsdocumenten. Het begrip zingt ook rond op ministeries en bij organisaties in het sociaal domein. In onze onderzoeken ontdekten we dat er veel verwarring bestaat over dit begrip. Wat is het eigenlijk echt, dat begrip sociale basis?

In dit project ontwikkelden we een gespreksmodel sociale basis. Met dit model kunnen gemeenten en organisaties het begrip sociale basis gezamenlijk afbakenen, aan de hand van dialoog rondom een werkblad.

Diverse gemeenten gebruikten het model al. Het hielp hen bij het verhelderen van hun beleid en betekende een eerste stap richting monitoring.

Project

Opdrachtgever

Jaar

Downloads

Meer lopende projecten

Evaluatie Community Building Apeldoorn de Horsten

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de sociale basis

Impactanalyses wijkontwikkeling NPLV

Landelijk onderzoek verbinding v-ggz en jeugdhulp

Monitoring Gemengd wonen-projecten

Ontwikkeling Maatschappelijke Prijslijst

Nieuwsgierig?

Wij doen zinvol onderzoek. Lees wie wij zijn